Băcăuanii care au suferit un deces în familie vor primi de la stat sume mai mari decât în anii trecuți. Majorarea cuantumul ajutorului financiar de înmormântare este prevăzut în noua lege a bugetului asigurărilor sociale de stat care va intra în vigoare în data de 15 martie, după publicarea în Monitorul Oficial. Sumele pe care le vor primi cei aflați în această situație sunt simțitor mai mari decât cele de până acum. Astfel, în cazul decesului persoanei asigurate sau pensionarului, valoarea ajutorului va fi de 5163 de lei, față de 4162 iar în situația decesului unui membru de familie, suma va fi 2582 de lei, față de 2081, ca până acum. Prin membru de familie în accepțiunea legii se înțelege: soțul, copiii proprii sau adoptați, cei aflați în plasament familial, creștere și educare familiei în vârstă de până la 18 ani sau dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora fără a depăși vârsta de 26 de ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înainte de aceste vârste; părinții și bunicii oricăruia dintre soți. Ajutorul de înmormântare se acordă de Casa Județeană de Pensii în baza următoarelor documente:

  • cerere scrisă
  • certificatul de deces (original și copie)
  • act de identitate al solicitantului (original și copie)
  • acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original sau copie)
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile de înmormântare (original și copie)
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data apariției acesteia, în cazul copilului inapt de peste 18 ani (original)
  • adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârstă cuprinsă intre 18 si 26 de ani urma o formă de învătământ organizată potrivit legii (original).

Ajutorul de înmormântare poate fi solicitat în maxim trei ani de la data decesului și trebuie achitat în termen de cel mult trei zile lucrătoare de la solicitare.

@Mihai Râmniceanu

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here