Mască individuală la preț de producător - 3,5 RON(inclusivTVA) - Click AICI

Municipiul Bacău, în calitate de beneficiar, a anunțat într-o Conferință de presă, organizată la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, lansarea proiectului „Implementarea unei platforme informatice cu componente back-office și front-office ca măsură de simplificare administrativă și optimizare a furnizării serviciilor pentru cetățeni la nivelul Municipiului Bacău ”.

Proiectul se desfășoară prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectiv Specific 2.1 – „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Valoarea totală a proiectului este de 2.814.717,57 lei, din care 2.323.727,93 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 355.393,68 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar suma de 54.675,96 lei reprezintă componenta de cofinanțare eligibilă prin contribuția beneficiarului. Perioada de desfasurare: 27 de luni de la data semnării contractului cererii de finanțare – 10.12.2018.

Obiectiv general: Creșterea eficienței administrative a Primăriei Municipiului Bacău prin implementarea unor sisteme informatice inovative – ca măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetățeni și mediul de afaceri.

Prin acest proiect se urmărește: implementarea unor sisteme informatice pentru dezvoltarea și creșterea gradului de sofisticare a serviciilor online furnizate către cetățeni, inclusiv prin digitalizarea arhivei la nivelul Primăriei Municipiului Bacău, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA.

Obiectivele Specifice ale proiectului sunt:

1.Optimizarea activităților interne ale funcționarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activităților și al înregistrărilor, inclusiv prin digitalizarea și gestiunea electronică a arhivei Primăriei Municipiului Bacău;

2. Implementarea unei platforme de tip portal pentru servicii care să fie furnizate online către cetățeni;

3. Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor personalului municipiului Bacău pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin proiect și pentru gestionarea documentelor electronice.

Activitățile proiectului se vor derula pentru un grup țintă format din 40 de persoane, reprezentând personalul Municipiului Bacău care va utiliza/administra aplicațiile dezvoltate prin proiect. În afara grupului țintă, care va fi afectat direct de implementarea proiectului, vor exista și beneficiari indirecți, reprezentați de cetățenii și mediul de afaceri din Municipiul Bacău.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:

  • Platformă informatică front-office de tip „portal”, pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de municipiu, inclusiv componenta de hartă geospațială, achiziționate, configurate și implementate;

  • Platforma informatică back-office configurată, implementată și integrată cu platforma portal front-office;

  • Servicii electronice configurate în portalul primăriei și accesibile beneficiarilor serviciilor administrației locale, ca alternativă la furnizarea tradițională prin ghișeu;

  • Arhiva electronică de documente constituită și accesibilă;

  • Personal instruit din cadrul Municipiului Bacău în utilizarea/administrarea sistemelor dezvoltate prin proiect.

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here