Data limită pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este 2 septembrie 2019.

După această dată, rentierii sau moștenitorii acestora nu mai pot pretinde banii de la stat.

Renta viageră agricolă este achitată băcăuanilor care au fost de acord să-și vândă sau să arendeze terenurile. Prin urmare, pentru vizarea carnetelor de rentier, titularul rentei poate veni personal ori să trimită prin mandatar/curator/tutore, la oricare centru judeţean al APIA, dosarul care să cuprindă, în original, atât carnetul de rentier agricol, actul de identitate al solicitantului, cât și contractul de arendare încheiat până la data de 30 septembrie 2011, extrasul de cont pe numele rentierului agricol (extrasul se depune opţional).
Suma plătită de stat drept rentă agricolă reprezintă echivalentul a 100 euro/ha/an, în cazul terenurilor vândute, și a 50 de euro/ha/an pentru suprafețele arendate. Plata rentei viagere agricolese va face într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie.

Florentin Radu

Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here