Ești absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat și nu ai suferit condamnări penale? Acum este ocazia să optezi pentru una dintre unitățile de învățământ superior pentru care Inspectoratul Județean de Poliție Bacău a început activitatea de selecţionare a candidaţilor pentru concursurile de admitere. Instituţiile de învăţământ aparțin Ministerului Apărării Naționale și Academiei Naționale de Informații ”Mihai Viteazul”, iar recrutarea se face pentru sesiunea mai-iulie 2021.

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, prin Serviciul Resurse Umane, efectuează recrutări în perioada 14.05.2021 – 24.05.2021, pentru Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” București și instituțiile de învățământ din cadrul Ministerului Apărării Naționale, care formează specialiști, potrivit nevoilor Ministerului Afacerilor Interne, conform actelor normative în vigoare, precizează comunicatul IPJ Bacău.

Candidații care doresc să participe la examenele de admitere în una din instituțiile de învățământ sus-menționate, trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de actele normative incidente printre care:

-să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

-să cunoască limba română, scris şi vorbit;

-să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

-să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

-să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

-să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

-să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

 -să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

-să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

-să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

-să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

-să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar și pe locurile MAI la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale;

– inexistența tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

 -să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

 -să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;…continuare

Advertisement
Loading...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here